Noteikumi par preču atgriešanu

Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī līguma un produkta, neminot iemeslu. Izņēmuma gadījums ir skropstu pieaudzēšanas līmes, kuras nav atgriežamas un teorētiskās apmācības par kurām apmaksu neatgriežam, ja ir izsūtīti apmācību materiāli un piešķirta piekļuve tiešsaites ierakstiem.


2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.


3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA "E.K.N. Group", par lēmumu atteikties no šā produkta.


4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 7 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.


6. Jums jānodod preces uzņēmumam, par atrgiešanas veidu iepriekš vienojoties, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Lūdzu ņemt vērā, ka uzņēmumam par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA "E.K.N. Group" biroju, izmantojot kurjerpastu, un SIA "E.K.N. Group" konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Tādā gadījumā jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

7. Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.


8. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, bet tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Jūs esat atbildīgs arī par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

9. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.


10. Izņemot šo noteikumu 11. punktā norādītos gadījumus, jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
10.1. Izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA "E.K.N. Group" piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
10.2. Preces atpakaļ atdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA "E.K.N. Group" ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis jūs, ka jums ir jāsedz izmaksas;
10.3. Preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces pārdevēja veikta meistaru ekspertīze. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA "E.K.N. Group" nebūs jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
- preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

- preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

- prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām.


12. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.beautypro.lv neuzglabā.


13. SIA "E.K.N. Group" informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA "E.K.N. Group" radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

14. Maksa par teorijas apmācībām, kas reizē ir arī kā pilna kursa rezervācijas maksa, netiek atgrieztaPriekšapmaksa netiek atgriezta un pārcelt kursa praktisko daļu nav iespējams, ja Jūs uz kursiem neierodaties. Ja Jūs nevariet ierasties uz kursiem un informējat par to vismaz 3 darba dienas pirms kursa sākuma, tad ir iespējams kursu pārcelt uz citu kursu datumu.

15. Sūdzību par preču kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – [email protected], rakstot vai zvanot +371 20281111

Sūdzība tiks izskatīta 7 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par strīdu ārpustiesas risināšanu: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Salidzini.lv logotips Salīdzini cenas Latvijas interneta veikalos